Forening Historie

Cvr.  32596843

Forenings historie

Foreningen så sin start i 1962 som en underafdeling af Slagelse Politihundeafdeling.

I 1964 blev Kalundborg afdelingen stiftet som en selvstændig lokalafdeling af den landsdækkende forening Dansk

Politihundeforening. Foreningens stifter var Ove Juul Christoffersen. Han var formand for foreningen i mange år og han blev foreningens første æresmedlem.


Vi har til huse i Kalundborg kommune, som har hjulpet foreningen både ved at stille et areal ved Kaldred Flyveplads til rådighed for foreningens aktiviteter og ved økonomisk støtte ved etablering af nyt klubhus i år 2001.


Foreningen er en lokalafdeling af Dansk Politihundeforening, hvis formålet er at:

- skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse indenfor politiet og blandt

  civile medlemmer

- lade foretage kåringer af civile hunde

- afholde konkurrencer, der bygger på praktiske politihundearbejde

- søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger

- skabe mulighed for at medlemmerne kan træne deres hunde på dertil egnede pladser

- afholde lydighedskurser for alle hunde uanset race.


I 2015 har vi fået etableret er ny agility bane - både en pemanet bane - men også købt / fået lavet en del forhidringer til supplemet til den permanete bane. Så det nu er der alle muligheder for at give nye udfordringer til foreningens egne og kommende kursisters hunde.


Som noget nyt kan man nu også finde os på facebook