Lydighedhold

Cvr.  32596843

Kontaktperson: 

Berit Kristiansen

Tlf: 4278 1814


Hvis der er hunde nok vil der ske aldersopdeling.


Hunde på 6 til 12 måneder

Her begynder grundtræningen, samarbejdet og præcision at tage form.


Hunde på 1 år og derover

  • Vedligeholdelse af grundtræning.
  • Afpudsning af præcision.
  • Opstart af næsearbejde.
  • Samarbejdsøvelser
Unghunde-,  lydigheds- & familiehold


Alle hvalpe/hunde uanset race og alder kan deltag.

Forudsætninger for at kunne deltage på et lydighedshold er at din hunden er

vaccineret og har en udvidet ansvarsforsikring.


Målet med  lydighedstræningen er at give hundeejeren indsigt i træningsmetoder således at hunden

gennem leg og motivation lære

den grundlæggende lydighed

at omgås andre hunde

bliver en glad og lydig hund

Et rigtigt godt hold for både familienhunden og konkurrencehunden.


Aldersfordelingen:

Unghundehold: fra 6 måneder til 12-18 måneder.

Lydighedshold: Fra 12-18 måneder og opefter.

Familiehold: Fra 6 måneder og opefter. Der trænes rally, agility, lydighed og næsearbejde.

 

Træningen foregår primært på træningsarealet ved klubhuset: Arnakkevej 12 A i Kaldred

Træningsdag og tid: Lørdag kl . 9:00 til 10:00/10:30