Medlemsinformation

Om os

Vi har 21 medlemmer med en hel eller begrænset figurantuddannelsen.

5 patruljedommere

og 1 dommer i alle klasser.

Medlemskab:

Du kan blive optaget som medlem, såfremt du vil medvirke til at fremme foreningens arbejde.

Det vil normalt betyde, at dit træningsønsker er en kåring.


Medlemstyper & kontingent:

  • aktive kr. 850,00/årligt
  • passive kr. 475,00/årligt.


Som medlem modtager du foreningens medlemsblad POLITIHUNDEN hver måned.


Aktivt medlemsskab betyder at du:

  • har stemmeret i foreningens anliggender
  • kan deltage i forenings- og hundearbejdet
  • kan benytte foreningens træningsarealer i henhold til de fastsatte regler jfr. de indgåede lokal aftaler.
  • deltage på hvalpe-, lydigheds- eller forkårings-/kåringhold til halv pris.


Aktiv medlemsskab forpligter også til deltagelse i arbejdsdage m.m.

Vi er 35 aktive medlemmer & 4 passive medlemmer.


Vi har p.t. 28 ukårede hunde og 1 senior patruljehund.


og følgende aktive konkurrende hunde:

5 unghunde

0 patruljehunde

0 kriminalhunde

1 vinderhund

Copyright © All Rights Reserved